Køge Single Venner

Regler for Køge Single Venner

Regler for Køge Single Venner

Hvis du er single/enlig med alderen 60 + er du meget velkommen i Køge Single Venner.

Formål

Klubben begyndte i april 2009. Formålet er gennem samvær og arrangementer af forskellig karakter at skabe sociale relationer og et større netværk for singler/enlige boende i Køge og omegn.

Finder du en kæreste, kan du fortsat deltage i klubbens aktiviteter på  samme måde som singler.

Hjemsted

Klubben har hjemsted i Ølby Sognegård, hvor den månedlige fællesspisning med medbragt mad og drikke holdes.

Aktiviteter

På den månedlige fællesspisning orienterer klubudvalget om aktuelle ting, og du kan som medlem komme med ideer og forslag. Alle medlemmer kan være tovholder på en aktivitet. Klubben har såvel enkeltstående som tilbageværende aktiviteter inden for kultur, musik, dans, natur, motion, seværdigheder med videre. Det sociale samvær i den forbindelse prioriteres højt.

Har du tilmeldt dig et arrangement, er det bindende og beløbet kan ikke tilbagebetales. Bliver du forhindret, må du gerne videresælge til et andet medlem, som så afregner direkte til dig. Når du tilmelder dig en aktivitet, skal du tilmelde dig til tovholder og indbetale deltagerafgift, som skal være til disposition på den anviste konto på datoen for frist for tilmelding.

Deltager du i klubbens aktiviteter, skal du betale for transport svarende til den aktuelle udgift.

Årsmøde og klubudvalg

I forbindelse med fællesspisning i april holdes årsmøde med følgende dagsorden:

1. Formanden har ordet

2. Valg af dirigent

3. Regnskab for det forløbne år

4. Gebyr

5. Indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til klubudvalget. Alles valgperiode er 1 år

7. Eventuelt

1) Medlemmer har stemmeret på årsmødet. Medlemmer, som har stået på medlemslisten, og ikke har fornyet medlemskabet, skal have betalt gebyret for halvåret på 180 kr. senest til fællesspisningen i marts, ellers har de ingen stemmeret på årsmødet.

2) Klubudvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, webmaster og sekretær af sin midte. Udvalget består af 5 eller 7 medlemmer. Medlemmer af klubudvalget varetager medlemmernes interesser og arbejder for klubbens fortsatte beståen. Alle medlemmer af KSV kan opstille til valg til klubudvalget. Klubudvalget holder møde efter behov. Referat af møderne kan ses på hjemmesiden. Alt arbejde i klubben og i klubudvalget foregår på frivillig basis.

3) Ved valg til klubudvalget skal man have været medlem i klubben det sidste år.

Gebyr

For at deltage i fællesspisningen den første fredag i månden, skal du indbetale et mindre gebyr - for tiden 180 kr. pr. halvår. Gebyret dækker husleje med videre og er forfalden til betaling 2. januar og 1. juli hvert år. Hvis du ikke vil udgå som medlem af klubben, er sidste betalingsfrist 15. januar og 15. juli hvert år. Gebyret skal overføres til klubbens bankkonto.

For de få, der ikke har netbank, kan der betales kontant ved fællesspisningen i januar og juli.

Gebyrreglerne træder i kraft 1. juli 2022.

Regnskab og bankkonto

Formanden og kasserer kan indgå økonomiske forpligtelser for klubben.

Kassereren varetager almindeig drift, fører regnskab og orienterer klubudvalget på møderne. Der oprettes netbank til klubkontoen for formand og kasserer. Får formanden forfald, indtræder næstformanden. Ved valg af en ny kasserer, skal den tidligere kasserer være behjælpelig i et par måneder, så der ikke bliver problemer med banken.

Hjemmeside, mail og mobil

Klubben har en hjemmeside www.koegesinglevenner.dk hvor du kan finde alle oplysninger om KSV, og her kan du også se vores aktivitetskalender. Klubben kommunikerer via mail og mobil. Har du ikke internet, mail eller mobil, skal du finde en person blandt medlemmerne, som kan holde dig orienteret og opdateret.

Ophør

Såfremt klubben ophører med at eksistere, holdes der en fællesspisning for pengene, og er der et beløb derefter, gives det til en velgørende organisation, som deltagerne i den sidste fællesspisning bestemmer.

På det ekstaordinære årsmøde den 3. juni 2022, er vedtaget, at alderen ændres til 60+ samt at gebyret for tiden er 180 kr.

Underskrevet på klubudvalgets vegne: Merete Nielsen, formand 

Nyeste kommentarer

09.11 | 12:23

Har d.d. skrevet til best. vedr. det lille, bitte medlemstal. Jeg har for længe...

09.11 | 12:18

38 medlemmer: er ikke mange.For få år siden var vi 100. Hvilke tilta...

17.10 | 13:34

Medlem boende i Jernbanegade Køge søges af Erik. Ring på 61...

16.10 | 08:27

medlem bosidende i jernbanegade køke